ساختار مناسب برای اتصال نبولایزر برای آئروسل درمانی.

·         ماسک شفاف جهت مانیتور بهتر بیمار

·         اتصالات محکم بدون نشتی

·         بی خطر و غیر سمی تولید شده از مواد PVC گريد پزشكي

·         نرم، شفاف و بی بو

·         در سایزهای اطفال و بزرگسال

• Well-structured to connect nebulizer application for Aerosol therapy.

• Clear and transparent mask for visual monitor.

• Optimal seal for comfort and fit. • Safe and Toxic-free produced by medical grade PVC

• Soft, clear and odorless

• In adult and pediatric size

• With 1.5 m oxygen tube

• Conformity with respect to ISO 10993.