• ماسک شفاف جهت مانیتور بهتر بیمار

• اتصالات محکم بدون نشتی

• بی خطر و غیر سمی تولید شده از مواد PVC گريد پزشكي

• نرم، شفاف و بی بو

• در سایزهای اطفال و بزرگسال

• به همراه رابط اکسیژن به طول 1.5 متر

• انطباق با رعایت استاندارد ISO 10993

• Clear and transparent mask for visual monitor.

• Optimal seal for comfort and fit.

• Safe and Toxic-free produced by medical grade PVC

• Soft, clear and odorless

• In adult and pediatric size

• With 1.5 m oxygen tube

• Conformity with respect to ISO 10993.