• قابل استفاده برای همه دستگاه های بیهوشی

• اتصالات محکم بدون نشتی

• بی خطر و غیر سمی تولید شده از مواد با گريد پزشكي

• نرم و سبک

• مات و شفاف

• در سایزهای اطفال و بزرگسال

• همراه بگ 1 یا 2 لیتری

• انطباق با رعایت استاندارد ISO 10993

• Applicable for all anesthetic devices.

• Single Patient Use.

• Clear and transparent mask for visual monitor.

• Optimal seal for comfort and fit.

• Safe and Toxic-free produced by medical grade

• Soft and light

• Matt and Transparent

• In adult and pediatric size

• With Bag 1L, 2L

• Conformity with respect to ISO 10993.